TFG Ritual Festiu, Cultura i Poder en València. La vinculació de l’elit valenciana i la festa de les Falles

El TFG del politòleg Carles Vera està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Vera, C (2019). Ritual Festiu, Cultura i Poder en València. La vinculació de l’elit valenciana i la festa de les Falles [TFG]. Universitat de València. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFG de Ciència Política de Carles Vera

Este estudi tingué com a objectiu principal analitzar la vinculació de les elits valencianes i la festivitat de les Falles per a comprendre com s’ha produït la definició de les regles polítiques i l’estructuració social en la societat valenciana des del franquisme, posant en relleu la influència de la nostra història política i social recent en el nostre present (en particular de 2015 endavant).

Una mirada política sobre les Falles

La primera part d’este TFG de ciència política és un estudi que resumeix la història de les falles, la instrumentalització de la cultura valenciana escomesa per la dictadura i el naixement del blaverisme vinculat a la qüestió catalana. En definitiva, els capítols 3, 4 i 5 ofereixen un resum enriquidor i ben documentat a partir dels treballs d’alguns dels autors de referència en la matèria, com Antonio Ariño, Gil-Manuel Hernández o Vicent Flor.

Un ritual festiu constructor d’identitats

Des de mitjan segle XX, les Falles de València s’han convertit en un ritual festiu instrumentalitzat per les estructures de poder local per tal de definir una identitat valenciana excloent, reforçar l’estratificació i establir una dominació política. Lluny de ser una festivitat generadora de cohesió social, en les Falles existeix una jerarquia social que s’expressa en el protagonisme dins del ritual i legitima la definició de la cultura pròpia enfront de la cultura d’uns altres. A partir de la teoria d’interacció ritual i conflicte polític de Randall Collins és possible analitzar la vinculació de les elits valencianes i la festivitat de les Falles per a comprendre com s’ha produït la definició de les regles polítiques i l’estructuració social en la societat valenciana durant dècades. Esta festivitat ha estat utilitzada per a constituir xarxes clientelars excloents, tot construint una estructura política de tipus neopatrimonialista. Des d’esta perspectiva, la ciutat ritual es presenta com un mecanisme de dominació al servei de les elits.

TFG L’aparició del discurs anticatalanista al País Valencià (1975 – 1982)

El TFG de ciència política del politòleg català Daniel Patiño està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Patiño, D (2019). L’aparició del discurs anticatalanista al País Valencià (1975-1082). El fútbol com a via per a la construcció del discurs anticatalanista al País Valencià [TFG]. Universitat Autònoma de Barcelona. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFG de Ciència Política de Daniel Patiño

La voluntat d’este TFG de ciència política és realitzar un estudi de la implementació del discurs anticatalanista a les comarques valencianes, com un fenomen polític emmarcat a la transició espanyola (1975-1982). L’aspecte concret que este treball de final de grau pretén exposar és el paper que ha jugat el futbol, concretament el València CF, en el procés de consolidació de l’hegemonia política i social del discurs anticatalanista durant la construcció de la identitat col·lectiva del País Valencià de la transició.

La rellevància del tema en qüestió està, en un primer moment, en el debat de la identitat a les ciències socials i les tensions territorials a Espanya. L’estudi es fonamenta sobre la necessitat d’esclarir, els orígens de la proliferació d’un discurs regionalista tan singular com és el blaverisme (singular en el sentit que – segons Francesc Viadel– es tracta d’un “moviment inserit de ple en l’univers polític, històric, cultural i sentimental del poble català i les seues tensions amb l’Estat espanyol”).

En segon lloc, és de gran interès acadèmic analitzar el paper polític del futbol professional com una de les vies que van contribuir a alimentar la construcció de la identitat i com a expressió i reflex de les divisions socials a la societat on el futbol es desenvolupa.

Un TFG que anima a seguir estudiant

Convé fer esment específic a què els estudis sobre la realitat política de la Comunitat Valenciana, així com la literatura i la teoria política existent en referent a l’aspecte polític del futbol és, en ambdós casos i respectivament, poc actualitzada i escassa. Així i tot, la tasca de recerca pretén, per una banda, fer una exposició general i teòrica del context polític i social en el qual es va desenvolupar el blaverisme i, per altra banda, explicar l’aspecte polític del futbol, amb l’objectiu d’exposar com el València CF ha sigut utilitzat per les elits valencianes per l’èxit d’este discurs.