TFG 40 anys de Constitució: de l’Espanya autonòmica a l’Espanya Federal asimètrica

El TFG d’economia del riberenc Jesús Estruch està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM d’Economia Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Estruch, J (2019). 40 anys de Constitució: de l’Espanya Autonòmica a l’Espanya Federal asimètrica. [TFG]. Universitat de València. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFG d’Economia de Jesús Estruch

Arran de la celebració dels 40 anys de vigència de la Carta Magna, la intenció del treball és analitzar, en primer lloc, com ha sigut l’evolució de l’Estat de les Autonomies, un forma d’Estat inèdita en la historia.

En este Treball de Final de Grau es planteja una possible reforma del Títol VIII de la Constitució de 1978 per a aprofundir en la descentralització administrativa i reconèixer les particularitats de les nacionalitats històriques d’Espanya (Euskadi, Navarra, Catalunya, Galicia, País Valencià, Balears, Aragó i Canàries).

Nacionalitats i regions dins d’un mateix Estat

Després de realitzar l’anàlisi de l’evolució, hem de tenir en compte l’existència de les diverses “nacionalitat i regions”, seguint la denominació que es troba a la pròpia Constitució de 1978, a l’Estat espanyol i que estes tenen uns trets diferencials que els són representatius. Estos trets diferencials són els següents: la llengua, institucions pròpies com les Diputacions Forals d’Euskadi o els Consells Insulars balears, la policia pròpia que existeix a determinats territoris, el Dret Civil foral o propi i el finançament autonòmic, diferenciant entre el règim comú i el règim existent a Euskadi i Navarra.

Estos trets diferencials han de tindre una millor articulació legal, doncs actualment provoquen que hi haja conflictes de competències entre l’Estat central i les autonomies. Per tanta, la reforma constitucional és la millor solució per a esta indefinició legal.

Reforma constitucional

La reforma constitucional que es tractarà serà la transformació de l’Estat de les Autonomies a un Estat Federal on es reconeguen estes característiques pròpies dels territoris i on hi haja una clara distribució competencial entre l’Estat Federal i les autonomies.

Per exemplificar esta reforma, s’ha escollit la Comunitat Valenciana per exposar l’abans i el després de la reforma. Les comarques valencianes, el territori on vivim, és una autonomia on no tenim un finançament just i no està reconegut el nostre Dret Foral propi i , per tant, la reforma federal pot ajudar a millorar la situació de la Comunitat Valenciana dins de l’Estat de les Autonomies espanyol.

TFG Reestructuració laboral per força major a una cooperativa agrícola (Ribera Alta)

El TFG d’economia de la riberenca Laia Ferragut està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM d’Ecomia Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Ferragut, L (2019). Reestructuración laboral por fuerza mayor en una cooperativa agrícola [TFG]. Universitat de València. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFG d’economia de Laia Ferragut

En este treball de recerca que presentem es planteja a manera de cas pràctic hipotètic, prenent de referència una cooperativa agrària real, en concret la “Cooperativa Agrícola S.C.J. Coop.V. Algemesí”. Això permet un estudi més transversal, plantejant els problemes concrets que es donen en estes situacions i analitzant les possibles solucions. S’intenta abordar, així mateix el procediment administratiu davant l’autoritat laboral, entrellaçant d’esta forma, qüestions jurídiques fonamentals en tota negociació laboral.

El sistema empresarial cooperatiu, a més de ser especialment interessant pels seus trets característics i tan diferents a altres tipus d’organitzacions, compta amb un fort arrelament a la Comunitat Valenciana.

Afectació laboral per un fenomen de força major

El cas pràctic plantejat al treball, analitza una cooperativa agroalimentària, que es veu afectada per un fenomen de força major, una calamarsa que destrossa la major part de la collita dels seus socis. Això porta a l’empresa a plantejar mesures de flexibilitat interna per a poder adaptar la seua plantilla a les necessitats de l’empresa.

S’estudien les diferents alternatives que se li brinden a l’empresa, així com les possibilitats de cada règim laboral, essencialment dels treballadors fixos discontinus, que per les seues característiques es troben en una situació molt més vulnerable que els treballadors fixos en estes situacions.

La importància de les cooperatives valencianes

En els últims punts del treball, es posa de manifest la importància indiscutible de les
cooperatives agroalimentàries dins de la Comunitat Valenciana, tant econòmica com socialment, a causa del percentatge de persones que empra, directa o indirectament.

Un sector, profundament afectat per la globalització, amb l’entrada de cítrics des d’altres punts del món, que lluita per uns preus dignes que asseguren la rendibilitat de l’agricultura. A més, el canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle, augmenten els regs per episodis de força major, suposant això un repte per al sector i per als seus treballadors.

Este treball de final de grau aspira a ser una guia davant situacions de força major, que posen en perill l’equilibri soci econòmic que brinda l’arrelament cooperativista a les comarques valencianes.