TFM Les eleccions primàries en EUPV: Avantatges, ambigüitats i riscos.

El TFM de la politòloga Aurora Mora està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autora i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Mora, A (2014). Les eleccions primàris en Esquerra Unida del País Valencià: avantatges, ambigüitats i riscos [TFM]. Universitat Oberta de Catalunya. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFM de Ciència Política d’Aurora Mora

Este informe de recerca estableix un marc teòric sobre els procediments d’eleccions primàries al si dels partits polítics en general. En primer lloc, s’operacionalitza el concepte d’eleccions primàries, distingint entre selecció de candidats i líders, donat que es tracta de dues institucions clarament diferents, i s’extableix diferents tipologies. A continuació es defineixen les característiques políticament més rellevants i les conseqüències que poden tenir les eleccions primàries sobre els candidats, els líders, el partit i el sistema o (sub)sistema de partits.

La segona part d’este TFM de recerca consisteix en un estudi de cas. S’obrirà amb una introducció general sobre el partit objecte d’estudi, Esquerra Unida del País Valencià, i tot seguit s’aborden els mecanismes de selecció de candidats i líders al si d’esta organització. Tenint en compte les característiques organitzatives de la formació d’esquerres valenciana, s’exposaran els principals avantatges, ambigüitats i riscos d’una eventual introducció d’eleccions primàries al si de l’organització.

Les primàries, una excepció política al 2014

Les eleccions primàries l’any 2014 ocupaven un lloc destacat en el debat polític valencià. Dos partits polítics valencians, el Partit Socialista (PSPV-PSOE) i Coalició Compromís (CC), estaven dissenyant un procediment de selecció de candidats mitjançant eleccions primàries, i ambdós comptaven amb un ampli ressò als mitjans de comunicació valencians – especialment, a la premsa escrita–.

Com es podia observar quan llegíem un periòdic, i, com veurem al llarg de les pàgines d’este TFM de ciència política, les primàries poden comportar un èxit mediàtic a aquell que les celebra, però esta no és l’única variable explicativa del perquè “estaven de moda” les primàries al territori valencià.

Els partits polítics són una part fonamental del sistema democràtic i, en conseqüència, tant la seua acció externa com el seu funcionament intern tenen molt a veure amb el fenomen de la desafecció política i la crisi de representativitat que assetjava el sistema polític valencià i espanyol l’any 204.

TFM Anàlisi Electoral a la Comunitat Valenciana

El TFM de ciència política d’Idoia Arreaza de l’Horta Sud està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autora i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Arreaza, I (2018). Análisis electoral en la Comunidad Valenciana: de partido hegemónico a gobierno de coalición (2011-2019) [TFM]. Universidade de Santiago de Compostela. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFM de ciència política d’Idoia Arreaza

Este TFM de ciència política es presenta com una anàlisi electoral de les eleccions autonòmiques valencianes de 2011 i 2015, acompanyat d’un pronòstic per a les eleccions autonòmiques de 2019. L’anàlisi electoral, més enllà de fer un repàs en profunditat del sistema polític, electoral i de partits valencià, analitza les dinàmiques de canvi i transformació de Coalició Compromís. Per a tal finalitat, s’empren estudis del sistema electoral i de partits valencià, es prenen dades electorals per estudiar la seua evolució i es fa un estudi de les relacions entre les diferents formacions valencianes.

Sistema de partits valencià

L’estudi es du a terme a partir d’un disseny qualitatiu, especialment per a l’anàlisi de participació i posicionament dels partits, així com exploratori, analític i descriptiu. Compromís és una coalició de tres partits i es constitueix com a tal a gener de 2010 amb l’objectiu d’aconseguir superar la barrera electoral valenciana del 5% i augmentar la seua representació a Les Corts Valencianes. Des de la constitució de Compromís a 2010 fins la seua arribada al Govern autonòmic –a partir d’un pacte de govern amb PSPV i Podem com a partit de recolzament del pacte- passen únicament cinc anys en els que la coalició augmenta exponencialment la seua representació i el seu paper esdevé imprescindible dins del sistema de partits i per a la formació de governs.

El canvi en el sistema de partits valencià, amb Compromís al centre del tauler de joc, és fruït en gran part del context socioeconòmic i polític en la Comunitat Valenciana; si bé, l’ascens inèdit de Compromís – que suposa la hegemonia del PPCV- també s’explica per la seua organització interna que li ha permès posicionar-se com una alternativa electoral a un moment de crisi dels partits tradicionals i de fractura del bipartidisme. Compromís es consolida a 2015, no únicament a nivell autonòmic, també a nivell municipal i ha arribat a jugar un paper decisiu inclús en la moció de censura del PSOE al Govern del Partit Popular a l’Estat espanyol de 2018.

L’estrategia política a la Transició

L’ascens de Compromís, a més, és un interessant objecte d’estudi al ser una coalició de tres formacions amb diferencies entre sí però que ha aconseguit grans consensos interns en repetits moments de fractura. L’objecte fonamental del treball, per tant, és construir i dibuixar el sistema polític valencià, definir els partits i el sistema de partits i analitzar a Compromís com actor d’especial rellevància per conéixer les sinèrgies internes i externes que el posicionen com un dels principals partits polítics a la Comunitat Valenciana.

La importància de la realització d’este estudi resideix en ser un camp en el que abunda la escassedat d’anàlisi, però en canvi es posiciona com un àmbit d’especial rellevància.

Compromís com a objecte d’estudi

L’ascens de Compromís, a més, és un interessant objecte d’estudi al ser una coalició de tres formacions amb diferencies entre sí però que ha aconseguit grans consensos interns en repetits moments de fractura. L’objecte fonamental del treball, per tant, és construir i dibuixar el sistema polític valencià, definir els partits i el sistema de partits i analitzar a Compromís com actor d’especial rellevància per conéixer les sinèrgies internes i externes que el posicionen com un dels principals partits polítics a la Comunitat Valenciana.

La importància de la realització d’este estudi resideix en ser un camp en el que abunda la escassedat d’anàlisi, però en canvi es posiciona com un àmbit d’especial rellevància.