La Comarca Científica

Criminologia Valenciana

Què és la criminologia? Què estudia? Per a què serveix? És possible estudiar la carrera en les Comarques Valencianes? En La Comarca Científica podràs trobar la resposta a totes estes i moltes altres preguntes sobre la criminologia en general i sobre la criminologia valenciana en particular.

Ací trobaràs informació detallada sobre els plans d’estudis, les sortides professionals i tot el que necessites per a orientar la teua carrera cap a la criminologia. També t’oferim eines i entrevistes sobre la criminologia valenciana, perquè pugues estar al dia de les últimes tendències i investigacions en el camp de la delinqüència i el crim.

A continuació pots trobar també tot el contingut produït per nosaltres pel que fa a esta ciència social:

 • Debat ‘Eleccions 2023. Una mirada des de les ciències socials’
  La Comarca. Associació Divulgativa de Ciències Socials va organitzar, amb la col·laboració del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, un debat al voltant de l’any …
 • Què és la criminologia?
  Alejandro Bellón de València Ciutat ens explica, a través d’aquesta entrevista, què és la Criminologia i d’on naix la teoria sobre el comportament criminal. Adam Lanza és l’autor de la …

Buscador de criminòlegs/es valencians:

Filtrar per ciència
Científics/es socials
Antropòleg/a
Criminòleg/a
Economista
Geògraf/a
Historiador/a
Politòleg/a
Psicòleg/a
Sociòleg/a

Què és la criminologia?

La criminologia és l’estudi científic del crim, els delinqüents i el comportament antisocial. Esta àrea de coneixement examina els factors socials, psicològics i biològics que contribueixen a cometre delictes i les maneres en què les lleis i les polítiques públiques poden prevenir i respondre a estos comportaments.

 

En altres paraules, la criminologia és l’àrea de coneixement que s’encarrega d’estudiar la naturalesa del delicte, la persona del delinqüent, la víctima del delicte i el control social del comportament desviat. Així, esta ciència analitza les causes i les conseqüències de la delinqüència, els factors de risc, les estratègies de prevenció i els mètodes d’intervenció. Com qualsevol altra de les ciències socials, necessita d’altres disciplines per a millorar i ampliar el seu estudi.

Què estudien els criminòlegs i criminòlogues?

L’objecte d’estudi de la criminologia és el crim i la persona o grup delinqüent. En este camp, els experts analitzen les causes i les conseqüències de la delinqüència, així com les mesures que poden prendre’s per a prevenir-la i tractar als delinqüents. Alguns dels temes centrals que ocupa la criminologia són:

 • Les teories de la delinqüència: Això inclou l’estudi de les teories biològiques, psicològiques i sociològiques que tracten d’explicar les causes de la delinqüència.
 • La prevenció de la delinqüència: Busca formular mesures per a prevenir la delinqüència, com ara la millora de les condicions socials i econòmiques de les persones, l’educació, la intervenció en situacions de risc, entre altres.
 • La justícia penal: La criminologia analitza els processos de justícia penal, incloent la investigació i el judici dels delictes i la seua punició.
 • Les víctimes de la delinqüència: També estudia els efectes del crim en les víctimes, així com les polítiques i els programes destinats a ajudar-les.
 • La desviació i el control social: Esta àrea d’estudi s’enfoca en les normes socials i el comportament desviat que pot conduir a la delinqüència. Així mateix, s’interessa per les estratègies i els mitjans que la societat utilitza per controlar estos comportaments desviats, incloent el sistema de justícia penal.

També hi existeixen diverses branques d’estudi:

 • La criminologia ambiental: Esta àrea s’enfoca en l’estudi de la influència de l’entorn en la delinqüència, incloent factors com ara la urbanització, la pobresa i la desocupació.
 • La criminologia comparada: L’àrea d’estudi compara les diferents pràctiques i polítiques de la criminologia en diferents països per a comprendre les similituds i les diferències en la delinqüència i el control social.
 • La criminologia crítica: S’enfoca en la crítica dels sistemes de justícia penal i les polítiques públiques, buscant identificar les desigualtats i les injustícies que estos sistemes poden crear.

Quin és el seu mètode d’estudi?

En la criminologia, també hi ha diversos mètodes d’estudi que es poden utilitzar per a recopilar i analitzar dades relacionades amb el crim i la delinqüència. Els mètodes varien segons la naturalesa de les dades que es volen recopilar i la pregunta d’investigació que es vol respondre.

El mètode quantitatiu és un mètode que s’utilitza en la criminologia per a recopilar dades numèriques a gran escala. Este mètode implica l’ús de tècniques estadístiques per a analitzar dades i descobrir patrons i correlacions. Les enquestes, els registres oficials i les estadístiques de la delinqüència són exemples de fonts de dades que es poden recopilar a través d’un mètode quantitatiu.

 • Una investigació criminològica quantitativa podria consistir en l’ús d’enquestes per a mesurar les actituds dels ciutadans envers la policia o les seues opinions sobre la delinqüència. També podria implicar l’anàlisi de dades policials per a identificar patrons en els delictes i les tasques de les forces de seguretat.
Criminologia

D’altra banda, el mètode qualitatiu es centra en la recopilació de dades detallades sobre les experiències, les percepcions i les actituds dels individus. Els investigadors utilitzen este mètode per a explorar les dimensions socials i psicològiques del comportament delictiu i dels individus que el duen a terme. Les entrevistes, les observacions etnogràfiques i els grups de discussió són exemples de tècniques que es poden utilitzar en un estudi qualitatiu.

 • Una investigació criminològica qualitativa podria consistir en l’observació directa dels membres d’una banda criminal per a comprendre com s’organitzen, quins són els seus objectius i com es relacionen amb altres bandes. També podria implicar l’entrevista d’experts en el camp de la criminologia per a entendre millor les motivacions i els comportaments dels delinqüents.

En conclusió, els mètodes d’estudi en criminologia depenen de la naturalesa de les dades que es volen recopilar i de la pregunta d’investigació que es vol respondre. Tant el mètode quantitatiu com el mètode qualitatiu són útils en la criminologia i poden proporcionar una comprensió més completa del crim i la delinqüència.

On podem estudiar criminologia valenciana?

En l’actualitat, estudiar criminologia a les comarques valencianes és possible. La Universitat de València ofereix el grau en Criminologia a la Facultat de Dret. En concret, és el departament de Psicologia Social qui s’encarrega d’impartir el grau. El Grau de Criminologia a la Universitat de València és una titulació que ofereix una formació completa per a l’estudi del crim i dels delictes. Els estudis estan estructurats en quatre anys i es componen de 240 crèdits ECTS. Este grau té una orientació multidisciplinària, que combina continguts de dret, psicologia, sociologia i altres àrees relacionades amb el camp de la criminologia. Així, els alumnes poden adquirir una formació teòrica i pràctica per a comprendre els processos de comissió de delictes, l’estudi dels agressors i les víctimes, i el funcionament del sistema judicial.
Algunes de les assignatures que es poden trobar en el pla d’estudis del Grau de Criminologia de la Universitat de València són: Teories de la Criminologia, Delictes i Victimització, Psicologia Criminal, Sociologia del Delicte, Dret Penal, Política Criminal, Anàlisi de Dades en Criminologia, i Investigació Criminal. El pla d’estudis també inclou pràctiques externes obligatòries i la realització d’un treball de fi de grau, on l’estudiant té l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis.

A les comarques del nord també tenim possibilitat d’estudiar criminologia. A la Universitat Jaume I de Castelló està el grau de quatre anys que s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. El pla d’estudis inclou assignatures com “Introducció a la criminologia”, “Psicologia criminal i forense”, “Dret penal”, “Mediació penal i justícia restaurativa”, “Política criminal” o “Tècniques d’investigació criminològica”. A més, també s’ofereixen pràctiques professionals i treballs de fi de grau. El grau en Criminologia de la UJI està dissenyat per proporcionar als estudiants els coneixements i les habilitats necessàries per a la prevenció, l’anàlisi i el tractament del comportament delictiu. Els graduats poden desenvolupar la seua carrera professional en diferents àmbits, com ara la justícia, la seguretat, l’administració pública o el tercer sector.

A les comarques del sud tenim la possibilitat d’estudiar el grau en criminologia en la Universitat d’Alacant que s’imparteix a la Facultat de Dret. Les assignatures del pla d’estudis del Grau de Criminologia de la Universitat d’Alacant inclouen temes com la Criminologia, el Dret Penal, la Psicologia Forense, la Política Criminal, la Sociologia de la Desviació i el Control Social, així com altres matèries relacionades amb la justícia i la seguretat. A més, a través de pràctiques externes, els estudiants tenen l’oportunitat de conèixer de prop les diferents institucions i organitzacions que treballen en el camp de la criminologia, com ara les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els jutjats i les presons.
Per la seua part, a la Universitat Miguel Hernández d’Elx es pot estudiar el grau en Criminologia Forense, que està adscrit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Esta titulació té com a objectiu formar professionals capacitats per a la resolució de problemes en el camp de la criminologia forense, amb coneixements específics en àmbits com la biologia forense, la balística, la documentoscòpia o la informàtica forense, entre altres. A més, a la mateixa universitat també es pot cursar el màster universitari en Criminologia i Investigació Criminal.

La Criminologia Valenciana

Entitats valencianes

La Universitat de València té l’Institut de Criminologia i Ciències Penals, una unitat de recerca i docència que té com a objectiu l’estudi i la comprensió del fenomen de la delinqüència i el control social. Les seues principals activitats són:

 • Docència: L’Institut imparteix cursos de postgrau, especialització i formació contínua en criminologia i ciències penals, destinats a estudiants i professionals interessats en esta àrea.
 • Investigació: Els investigadors de l’Institut realitzen estudis i anàlisis sobre temes relacionats amb la criminologia i les ciències penals, com ara la prevenció del delicte, la justícia penal, la violència de gènere, la delinqüència juvenil, entre altres.
 • Transferència del coneixement: L’Institut treballa per transferir els seus resultats de recerca a la societat i als professionals que treballen en el camp de la criminologia i les ciències penals. Això es fa a través de la difusió de les publicacions i estudis realitzats, la participació en xarxes de treball i la col·laboració amb organismes i entitats relacionades amb este camp.
 • Cooperació internacional: L’Institut col·labora amb altres centres i institucions de recerca de l’àmbit nacional i internacional per a la realització de projectes i activitats conjuntes. Així mateix, realitza estades de recerca i de formació per als seus membres en altres països.

També cal fer menció a l’Associació Professional de Criminologia de la Comunitat Valenciana (APCCV), presidida per Amparo Peris Salas. L’entitat té com a objectiu principal la promoció de la criminologia en les comarques valencianes, així com la defensa dels interessos professionals dels seus membres. A més, busca establir un diàleg amb les administracions públiques, les entitats del tercer sector i altres actors socials per a millorar la gestió i la intervenció en temes relacionats amb la seguretat, la justícia i la prevenció del delicte. La APCCV també organitza activitats i esdeveniments per a la formació, el debat i la difusió de coneixements en el camp de la criminologia.

Alguns criminòlegs i criminòlogues valencianes

En quant a veus professionals de la criminologia valenciana caldria destacar la figura de Maria José Bernuz Beneitez, doctora en criminologia i professora en la Universitat de València, que ha realitzat investigacions sobre la delinqüència juvenil i la violència de gènere.

També destaca José Luis González Cussac, criminòleg nascut a València el 1960, catedràtic de la Universitat de València i director de l’Institut de Criminologia i Ciències Penals de la mateixa universitat. González Cussac és considerat un dels referents en el camp de la criminologia a nivell espanyol i europeu. Ha publicat nombrosos llibres i articles en revistes especialitzades en temes relacionats amb la criminologia, la política criminal, la seguretat ciutadana, la prevenció del delicte i la justícia penal. També ha estat consultor d’organismes internacionals i d’institucions estatals.

Utilitzem cookies per a assegurar que et donem la millor experiència en la nostra web. Si continues fent ús d’este lloc, assumirem que estàs d’acord amb això.  Sabes més