La Comarca Científica

Psicologia Valenciana

Què és la psicologia? Què estudia? Per a què serveix? És possible estudiar la carrera de psicologia en alguna de les comarques valencianes? En La Comarca Científica dediquem este espai a la informació vinculada a la psicologia en general i a la valenciana en particular. Si tens preguntes com les que hem plantejat a l’inici, estem ací per ajudar-te a respondre-les.

A més, en La Comarca Científica t’oferim eines i entrevistes per mantenir-te al dia de les últimes tendències i investigacions en el camp de la psicologia.

A continuació pots trobar alguns continguts produïts per nosaltres pel que fa a esta ciència social:

Buscador de psicòlegs/es valencians:

Filtrar per ciència
Científics/es socials
Antropòleg/a
Criminòleg/a
Economista
Geògraf/a
Historiador/a
Politòleg/a
Psicòleg/a
Sociòleg/a

Què és la psicologia?

La psicologia és una disciplina científica que s’ocupa de l’estudi dels processos mentals, emocionals i de comportament de les persones. Este camp de coneixement examina els factors que influeixen en l’activitat psicològica, com ara els factors psicosocials, els processos cognitius i les influències ambientals en el desenvolupament i el funcionament de les persones.

 

L’estudi de la psicologia busca comprendre com les persones, les organitzacions i els sistemes socials prenen decisions relacionades amb els processos mentals i de comportament, i com estes decisions afecten els resultats psicològics. S’analitzen qüestions com les motivacions, les emocions, la percepció, l’aprenentatge, les interaccions socials, l’ajustament psicològic i altres aspectes que influeixen en el benestar i el funcionament de les persones i les comunitats. La psicologia es divideix en diferents branques, com veurem a continuació. En conjunt, la psicologia és considerada com una de les ciències socials més complexes per vincular alguna de les seues branques a les ciències naturals.

Què estudia la psicologia?

Els psicòlegs i psicòlogues estudien una àmplia gamma de temes relacionats amb el comportament, la ment i les emocions humanes. Algunes àrees d’estudi comunes en la psicologia inclouen:

  • Processos cognitius: Una àrea que examina com les persones processen, emmagatzemen i recorden informació. S’inclouen temes com la percepció, l’atenció, la memòria, el raonament i la presa de decisions.
  • Desenvolupament humà: Els psicòlegs estudien com les persones canviem, creixem i ens desenvolupem al llarg de les diferents etapes de la vida. Esta àrea inclou l’estudi del desenvolupament infantil, juvenil i adult, així com el desenvolupament social, emocional i cognitiu.
  • Psicologia clínica i de la salut: Esta branca de la psicologia se centra en la comprensió i el tractament dels trastorns mentals i emocionals, així com en la promoció de la salut mental i el benestar. S’inclouen àrees com la psicoteràpia, l’avaluació psicològica i les intervencions per a la millora de la salut mental.
  • Psicologia social: Es concentra en l’estudi de com les persones interactuen amb els altres i com els factors socials influeixen en el comportament humà. S’inclouen temes com l’actitud, la influència social, la identitat i les relacions interpersonals. Està molt vinculada a la sociologia.
  • Psicologia del treball i les organitzacions: L’àrea es dedica a comprendre els processos psicològics relacionats amb el treball i les organitzacions. S’estudien temes com la motivació laboral, la satisfacció laboral, el lideratge, el desenvolupament de carrera i la psicologia del consumidor.

A part d’estes pinzellades, hi ha moltes altres àrees especialitzades en la psicologia, com la neuropsicologia, la psicologia de l’educació, la psicologia forense, la psicologia de l’esport i moltes altres, cadascuna amb els seus propis objectius d’estudi i aplicacions pràctiques.

Quin és el mètode d’estudi de la psicologia?

El mètode d’estudi de la psicologia implica l’ús de diversos mètodes d’investigació per a comprendre el comportament humà i els processos mentals. Alguns dels mètodes més comuns utilitzats en la psicologia són:

  • Observació: El mètode implica l’observació sistemàtica i objectiva del comportament i les interaccions humanes en diferents contextos. Pot ser realitzada de manera directa o mitjançant l’ús de tecnologies com ara càmeres o registres d’activitat.
  • Experimentació: El mètode experimental implica la manipulació controlada de variables per a investigar les seves relacions de causa-efecte. En estos estudis, es creen condicions experimentals en què es modifiquen les variables d’interès, mentre es mantenen constants les altres, per a mesurar els efectes produïts.
  • Estudis de cas: Este mètode implica l’estudi aprofundit d’individus, grups o situacions específiques. Es recopila una gran quantitat de dades a través de diverses fonts, com ara entrevistes, observacions, tests i registres, amb l’objectiu d’obtenir una comprensió detallada del fenomen estudiat.
  • Enquestes i qüestionaris: Implica recopilar dades a través de preguntes estructurades que es presenten als participants. Les enquestes i qüestionaris poden ser realitzats en persona, per telèfon, en línia o en format de paper, i permeten recopilar informació sobre actituds, creences, preferències o altres aspectes psicològics.
  • Anàlisi de dades i estadístiques: La psicologia utilitza una àmplia gamma de tècniques estadístiques per a analitzar i interpretar les dades obtingudes en els estudis. Estes tècniques permeten identificar patrons, relacions i tendències, així com realitzar inferències sobre la població estudiada.

És important destacar que l’enfocament mèdic utilitzat en la psicologia pot variar segons l’objectiu de la investigació i l’àrea específica d’estudi. Alguns mètodes són més adequats per a l’estudi de processos cognitius, mentre que altres són més útils per a comprendre el comportament social o el desenvolupament humà. Els psicòlegs utilitzen una combinació de diferents mètodes per a abordar preguntes de recerca i obtenir una comprensió més completa de la complexitat dels fenòmens psicològics.

On podem estudiar psicologia valenciana?

Tot i que la psicologia és una ciència social molt basada en l’individu, també hi ha certes particularitats que podrien fer-nos pensar en una psicologia valenciana, segurament més vinculada a la branca de la psicologia social. Per això, l’única manera d’apropar-nos a comprendre este comportament humà valencià és a través dels centres d’estudis valencians que són els següents:

A les comarques del nord el grau en psicologia de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana està vinculat a les ciències de la salut. Els estudis comporten quatre cursos i un total de 240 crèdits. Entre els objectius del grau es busca que l’alumnat demostre posseir i comprendre coneixements de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia, així com de les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics o dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Entre les assignatures del grau trobem: fonaments de la neurociència: aspectes cel·lulars (biologia); psicologia evolutiva; mètodes i tècniques d’investigació; història de la psicologia; psicologia de la personalitat; psicologia de l’aprenentatge; etc.

Per altra banda, el grau en psicologia en la capital de les comarques valencianes, en la Universitat de València, busca formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en els àmbits individual i social, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Compte amb açò, ja que la Facultat de Psicologia i Logopèdia busca sobretot perfils d’estudiants vinculats a les matemàtiques (en particular, estadística) i de biologia, per la qual cosa en este grau també se centre en una psicologia més propera a les ciències naturals que a les ciències socials. Entre les seues assignatures tenim: estadística, fonaments de psicobiologia, percepció i atenció, psicologia del cicle vital, avaluació psicològica, psicologia de la memòria, personalitat i diferències individuals, intervenció i tractaments psicològics o psicopatologia. També hi ha un Pràcticum en psicologia de 12 crèdits.

Psicologia valenciana

El grau en psicologia en les comarques del sud el trobem a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Ací els estudis s’emmarquen dins de Facultat de Ciències Sociosanitàries i en la branca de coneixement de ciències de la salut. Segons la seua pàgina web el grau té com a objectiu general “la formació de professionals amb els coneixements científics necessaris per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i amb les destreses i habilitats bàsiques per a avaluar i intervenir a nivell individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida”. Els estudis es divideixen per matèries (anatomia, biologia, estadística, educació, bioquímica, fisiologia…) i dins de cadascun d’estos camps trobem diverses assignatures: anàlisi de dades en ciències del comportament, fonaments biològics de la conducta, fonaments morfològics i fisiològics de la conducta, psicobiologia, psicologia de l’educació, psicometria, psicofarmacologia, avaluació psicològica, etc.

En la Universitat d’Alacant, per contra, no hi ha un grau de psicologia com en la resta de les universitats públiques valencians.

La Psicologia Valenciana

Entitats valencianes

Una de les entitats sobre de psicologia valenciana més destacades del panorama valencià és sense dubte el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. El COPCV és una Corporació de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia que va nàixer el 10 d’abril del 2003. Es tracta, doncs, d’una organització professional en la qual s’integren de manera obligatòria tots els professionals de la psicologia que desenvolupen la seua activitat dins de les comarques valencianes. Compta amb més de 6.500 col·legiats segons la mateixa entitat.

La Societat Valenciana de Psicologia, per la seua banda, és una associació sense ànim de lucre que representa als psicòlegs i psicòlogues de la Comunitat Valenciana. La SVP treballa per promoure el coneixement i la pràctica de la psicologia, defensar els interessos professionals dels seus membres i millorar la qualitat dels serveis de psicologia que es presten a la societat. Porta a terme la publicació de la revista científica-professional “Papeles del Psicòlogo”.

També destaquem l’Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) que busca ser un punt d’unió de les veus professionals interessades en la psicologia de l’esport valencià al mateix temps que adquirir informació sobre la psicologia de l’esport i divulgar-la a les persones associades i interessades de forma periòdica. L’APECVA està vinculada a la Federació Espanyola de Psicologia de l’Esport (FEPD). Actualment el seu president és David Peris Delcampo.

Per últim, també volíem mencionar a l’entitat de Psicòlegs i Psicòlogues sense Fronteres, una organització no lucrativa d’acció humanitària que reuneix professionals i estudiants de psicologia, així com professionals afins interessats a prestar els seus coneixements i ajuda desinteressadament. En l’àmbit de la cooperació internacional desenvolupen projectes al costat de contraparts locals a Bolívia per l’erradicació de la violència masclista i la promoció de la igualtat entre dones i homes. Té la seua secció valenciana al C/ Conde de Olocau, 1 (València).

Alguns psicòlegs valencians

Una veu de la psicologia valenciana que podem citar és la del psicòleg social Oto Luque, president de la Societat Valenciana de Psicologia qui també va participar en el Debat Eleccions 2019: Una perspectiva científica organitzat per La Comarca Científica. També destaquem Miguel Tejedor Girbés, qui ha treballat en la divulgació de la psicologia en el seu canal de YouTube en valencià En Psicoteràpia. María Vicenta Mestre Escrivá (coneguda com a Mavi Mestre), per la seua banda, és la rectora de la Universitat de València des de març de 2018, primera dona en arribar a este càrrec en la història d’esta institució, a més a més és Catedràtica de Psicologia Bàsica.

En últim lloc, no podem deixar de mencionar a Alberto Soler, un psicòleg valencià que ha arribat a ser conegut més enllà de l’àmbit professional a conseqüència del seu treball com a divulgador científic de la psicologia en el canal de YouTube Píldoras de Psicología que compta amb més de 400.000 subscriptors.

Utilitzem cookies per a assegurar que et donem la millor experiència en la nostra web. Si continues fent ús d’este lloc, assumirem que estàs d’acord amb això.  Sabes més