La Comarca Científica

Economia Valenciana

Què és l’economia? Què estudia? Per a què serveix? És possible estudiar la carrera d’economia en les Comarques Valencianes? En La Comarca Científica dediquem este espai a proporcionar informació rellevant per a aquells interessats en este camp. Si tens preguntes com les que hem plantejat a l’inici, estem ací per ajudar-te a respondre-les.

En este apartat trobaràs continguts sobre l’economia en general però sobretot de l’economia valenciana. Podràs explorar els plans d’estudis disponibles i les diferents sortides professionals que ofereix esta àrea. A més, t’oferim eines i entrevistes per mantenir-te al dia de les últimes tendències i investigacions en el camp econòmic.

En La Comarca Científica volem proporcionar-te els coneixements necessaris per a entendre com es prenen les decisions econòmiques, com s’administren els recursos escassos i com estes decisions afecten el món que ens envolta. Explora el contingut que hem preparat amb cura i dedicació, perquè està dissenyat per ajudar-te a comprendre millor els fonaments de l’economia i les seues implicacions. Sigues benvingut!

A continuació pots trobar també tot el contingut produït per nosaltres pel que fa a esta ciència social:

 • Els pressupostos participatius valencians
  Els pressupostos participatius valencians tingueren lloc per primera vegada l’any 2021. Va ser la primera ocasió en la qual la ciutadania valenciana va poder decidir una part dels comptes públics …
 • Atur i pobresa a les Comarques Valencianes
  Les Comarques Valencianes arrosseguen des del 2008 unes taxes d’atur i pobresa per damunt de la mitjana espanyola, segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut Nacional d’Estadística. El màxim …
 • Què és l’economia?
  Per a saber què és l’Economia i tancar la primera temporada de La Comarca Científica al voltant de la pregunta “Què són les ciències socials?”, Alexis Lara entrevista a l’economista …

Buscador de economistes valencians:

Filtrar per ciència
Científics/es socials
Antropòleg/a
Criminòleg/a
Economista
Geògraf/a
Historiador/a
Politòleg/a
Psicòleg/a
Sociòleg/a

Què és l’economia?

L’economia és una disciplina científica que s’ocupa de l’estudi dels processos de producció, distribució i consum de béns i serveis en una societat. Este camp de coneixement examina els factors que influeixen en l’activitat econòmica, com ara les forces del mercat, les polítiques governamentals i els comportaments dels agents econòmics.

 

L’estudi de l’economia busca comprendre com les persones, les empreses i els governs prenen decisions relacionades amb els recursos limitats i com estes decisions afecten els resultats econòmics. S’analitzen qüestions com l’oferta i la demanda, els costos de producció, la inflació, el creixement econòmic, l’ocupació, la desigualtat i altres aspectes que influeixen en el benestar de la societat. L’economia es divideix en diferents branques, com ara la microeconomia i la macroeconomia. La microeconomia se centra en l’estudi dels comportaments individuals i de les interaccions entre productors i consumidors en mercats específics. D’altra banda, la macroeconomia analitza els aspectes econòmics a gran escala, com el creixement econòmic global, l’equilibri macroeconòmic i les polítiques econòmiques. Al capdavall, l’economia també està considerada com una de les ciències socials més importants.

Què estudien els economistes?

Els i les economistes estudien una àmplia gamma de temes relacionats amb l’activitat econòmica. Ací tens alguns dels principals àmbits d’estudi dels economistes:

 • Economia internacional: L’estudi de l’economia internacional es dedica a comprendre les relacions econòmiques entre diferents països i regions. S’analitzen temes com el comerç internacional, els acords comercials, els fluxos de capital i les polítiques monetàries i financeres a nivell global.
 • Economia del desenvolupament: Esta branca de l’economia se centra en l’estudi dels problemes econòmics i socials dels països en desenvolupament. S’analitzen temes com la pobresa, la desigualtat, les polítiques de desenvolupament, el finançament del desenvolupament i les estratègies per aconseguir un creixement econòmic sostenible i inclusiu.
 • Economia laboral: L’estudi de l’economia laboral es dedica a analitzar els mercats laborals, l’ocupació i els salaris. S’analitzen temes com l’oferta i la demanda de treball, l’educació i la formació laboral, la discriminació laboral, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals.
 • Economia de l’educació: L’economia de l’educació investiga com les polítiques educatives, la inversió en educació i altres factors influeixen en els resultats educatius i en el desenvolupament de les persones.
 • Economia de la salut: L’economia de la salut estudia com s’organitza, finança i distribueix els serveis de salut. A més, analitza els costos i beneficis de les intervencions en salut, les polítiques de cobertura sanitària i altres qüestions relacionades amb la salut pública.
 • Economia de la innovació: L’economia de la innovació es dedica a comprendre com sorgeixen, es desenvolupen i es difonen les noves idees i tecnologies en l’economia. S’interessa per analitzar els processos d’innovació, els incentius a la innovació, el paper de la propietat intel·lectual i l’impacte econòmic de les innovacions.
 • Economia ambiental: L’economia ambiental estudia com les activitats econòmiques afecten el medi ambient i com es poden dissenyar polítiques i instruments econòmics per a abordar els problemes ambientals. S’analitzen temes com els costos i beneficis de les polítiques ambientals, les externalitats i la sostenibilitat.
 • Economia social: L’economia social és una àrea de l’estudi de l’economia que se centra en les organitzacions i les pràctiques econòmiques que posen l’èmfasi en l’aspecte social i solidari, a més dels aspectes purament econòmics. Esta perspectiva busca combinar l’eficiència econòmica amb la justícia social i la sostenibilitat. En l’economia social, es consideren les empreses i les organitzacions que tenen una finalitat social o comunitària com a agents econòmics importants. Estes organitzacions poden ser cooperatives, mutualitats, associacions, fundacions o altres formes d’entitats sense ànim de lucre. L’objectiu principal d’estes organitzacions és satisfer les necessitats de les persones i les comunitats, i no simplement generar beneficis econòmics.

Estes són només algunes de les diverses àrees especialitzades de l’economia que existeixen. Cada una d’elles se centra en aspectes específics de l’activitat econòmica i ofereix una comprensió més profunda i detallada dels seus respectius temes d’estudi.

Quin és el mètode d’estudi de l’economia?

L’estudi de l’economia utilitza un mètode científic per comprendre i analitzar els fenòmens econòmics. El mètode implica l’aplicació de principis i tècniques de recopilació de dades, anàlisi quantitativa i qualitativa, i raonament lògic per arribar a conclusions basades en evidències empíriques. El mètode d’estudi de l’economia es basa en els següents passos:

 1. Observació i formulació de preguntes: El primer pas és observar i identificar fenòmens econòmics i formular preguntes de recerca. Estes preguntes poden estar orientades a comprendre les relacions entre variables econòmiques, explicar comportaments econòmics o avaluar l’impacte de polítiques o esdeveniments en l’economia.
 2. Recopilació de dades: Un aspecte clau de l’estudi de l’economia és la recopilació de dades. Això pot implicar la recopilació de dades primàries a través d’enquestes, experiments o observacions directes, així com la utilització de dades secundàries ja existents, com ara informació estadística, informes empresarials o dades dels governs.
 3. Anàlisi de dades: Una vegada es recopilen les dades, es realitza un anàlisi detallat utilitzant mètodes estadístics, models economètrics o altres tècniques d’anàlisi. Esta anàlisi té com a objectiu trobar relacions, identificar patrons, detectar correlacions i avaluar l’impacte de les variables econòmiques.
 4. Interpretació i inferència: A partir dels resultats de l’anàlisi de dades, es realitza una interpretació per a arribar a conclusions. Això implica l’ús del raonament lògic i la inferència per a respondre les preguntes de recerca formulades inicialment.
 5. Comunicació de resultats: Finalment, els resultats de l’estudi són comunicats a través d’informes, articles científics, presentacions o altres mitjans de difusió. La comunicació permet compartir els coneixements i les troballes amb la comunitat científica i el públic en general.

En resum, el mètode d’estudi de l’economia implica la formulació de preguntes de recerca, la recopilació i anàlisi de dades, la interpretació dels resultats i la comunicació dels descobriments. El procés permet obtenir coneixements i entendre millor els fenòmens econòmics.

On podem estudiar economia valenciana?

Estudiar economia a les comarques valencianes és possible.

La Universitat de València ofereix programes de grau i postgrau en Economia. A més, compta amb departaments i instituts de recerca dedicats a l’estudi de l’economia i temes relacionats. Té una facultat dedicada exclusivament a l’economia. El Grau d’Economia a la Universitat de València és una titulació que ofereix una formació completa, estructurats en quatre anys i amb un total de 240 crèdits ECTS. El principal propòsit del programa de grau en Economia de la UV és preparar professionals amb habilitats per a realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en qüestions econòmiques, tant en el sector privat com en altres institucions de caràcter públic o amb importància econòmica i social. Els graduats i graduades en Economia adquireixen un coneixement tant teòric com pràctic per a analitzar i interpretar el funcionament de l’economia, identificar i anticipar problemes econòmics rellevants, i debatre les diverses alternatives per a abordar-los. Així, s’eduquen per a comprendre les interrelacions entre economia i societat i proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global.
Algunes de les assignatures que es poden trobar en el pla d’estudis del Grau d’Economia de la Universitat de València són: Història econòmica, Fonaments de direcció d’empreses, Introducció a la comptabilitat financera, Estadística, Teoria de jocs i conducta estratègica, Economia espanyola, Economia internacional, Política econòmica, Comerç internacional, Anàlisi econòmica regional, Economia agrària, Economia valenciana, etc. El pla d’estudis també inclou pràctiques externes (12 crèdits). També hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

Economia valenciana

A les comarques del nord també tenim possibilitat d’estudiar economia. A la Universitat Jaume I de Castelló tenim el grau en Economia a la facultat de Ciències Socials i Jurídiques. Són per tant, un total de quatre cursos i 240 crèdits ECTS. Podem trobar assignatures com: Introducció a la comptabilitat, Introducció a l’Administració d’Empreses, Matemàtiques, Introducció al Dret, Estadística, Direcció Financera, Macroeconomia, Economia Espanyola i Mundial, Fonaments d’Econometria, Sistema Financer i Banquer, Dret Mercantil i Tributari de Societats, Economia Regional i Urbana, etc. El grau en Economia de la UJI també ofereix pràctiques externes (12 crèdits) per al segon semestre del quart curs.

A les comarques del sud podem estudiar el grau d’economia en la Universitat d’Alacant en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L’objectiu de la UA és que les persones graduades en Economia dominen els conceptes fonamentals i les metodologies per a abordar l’anàlisi de problemes econòmics, això els permetrà aplicar el marc conceptual a situacions concretes relacionades amb agents econòmics com individus, empreses i institucions. Busquen dotar d’un coneixement i d’una comprensió del funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, així com de les diverses opcions d’assignació de recursos, acumulació de riquesa i distribució de renda. A més, els futurs economistes de la UA han de ser capaços de contribuir al bon funcionament i millora d’estos aspectes. En total el grau d’Economia de la Universitat d’Alacant són quatre cursos i 240 crèdits ECTS, on podem trobar matèries com: Economia Laboral, Història de l’Anàlisi Econòmica, Economia del Desenvolupament, Tècniques de Predicció en Economia, Cooperació al Desenvolupament, Economia Ambiental i dels Recursos Naturals, Economia de les Comunitats Autònomes i Hisendes Locals, Anàlisi de Polítiques Públiques, Comptabilitat Pública, etc. Per a poder cursar les pràctiques externes en empreses és necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals del grau.
Per la seua part, en la Universitat Miguel Hernández d’Elx no hi ha un grau en Economia com el de les altres universitats. Podem trobar, no obstant això, alguns màsters vinculats a l’administració i direcció d’empreses, l’assessoria fiscal, l’auditoria de comptes o de comptabilitat i finances avançades.

L’Economia Valenciana

Entitats valencianes

Hi ha diverses associacions, instituts d’estudis i altres entitats vinculades a l’economia en el territori valencià. Entre elles podem destacar el paper dels Instituts Interuniversitaris de Desenvolupament Local de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I (Castelló) que investiguen i promouen el desenvolupament local. En la comarca de l’Alcoià tenim el Centre Europeu d’Empreses i Innovació Alcoi-Valencià, una associació privada sense ànim de lucre creada en 1988 amb l’objectiu de promoure la modernització del teixit industrial valencià.

També cal destacar la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, creada en 1977 per a defensar els interessos de l’empresariat “front als poders públics i de la societat en general”. Es tracta d’una entitat que en 2017 modificà els seus estatuts per a passar d’àmbit provincial a àmbit autonòmic. És una Confederació escorada a la dreta econòmica i al foment de la iniciativa privada.

En l’administració o poder públic trobem l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), una entitat de dret públic integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana. Entre les seues finalitats es troba la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les empreses, en matèria d’innovació per a la competitivitat i modernització de PiMES i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversió. També existeix la AVI (Agència Valenciana de la Innovació) que busca dissenyar i coordinar l’estratègia d’innovació valenciana i “promoure l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació en conjunt. Tot açò en estreta col·laboració amb la resta d’organismes i entitats relacionades amb l’R+D i la innovació”.

Per últim, fem menció a l’Institut d’Economia Internacional, un centre d’investigació i formació especialitzada i multidisciplinari. Creat en 1995 i promogut per les Universitats d’Alacant (IEI Alicante), Jaume I de Castelló (IEI Castellón) i València (Estudi general). L’objectiu de l’Institut és promoure una plataforma d’investigació, formació i transferència a la societat.

Alguns economistes valencians

Quant a veus professionals de l’economia valenciana podem destacar a Rafael Castelló, qui també és doctor en sociologia o a Joan Ramon Sanchis Palacio, qui va ser Director de l’Institut d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria IUDESCOOP de la Universitat de València. Recentment, la Universitat de Stanford (Estats Units) va publicar l’estudi ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’ que classifica la trajectòria de més de cent mil investigadors d’acord amb indicadors de productivitat científica. Va destacar els professors Enrique Ribeiro-Soriano, Enrique Bigne, César Camisón-Zornoza, Joaquín Alegre i Joaquín Maudos.

Carmen Castro és també una economista destacada de l’àmbit valencià i investigadora de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València. També em tingut algun economista al govern valencià, com va ser el cas de Rafael Climent, ex-Conseller d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana (2015-2023).

Utilitzem cookies per a assegurar que et donem la millor experiència en la nostra web. Si continues fent ús d’este lloc, assumirem que estàs d’acord amb això.  Sabes més