Claudia Durá García

Claudia Durá García

Claudia Durá García

Claudia Durá García

📌
Horta Nord


645935325

📧
claudiaduragarcia@gmail.com

Graduada en Sociologia per la Universitat de València (2020). Pràctiques curriculars en Associació Jovesolides Espanya (2020).

L’últim estudi realitzat ha estat “La segregació socioespacial en la ciutat del capitalisme avançat: una aproximació empírica al barri de La Coma”.

Especialitats: Gènere, Sociologia urbana.