Miguel Ángel

Miguel Ángel

Pregunta La Comarca Científica

Miguel Ángel

📌
València Ciutat


623118481

📧
sevillamayol@hotmail.com


Sociòleg. Nou anys d’experiència internacional en organismes internacionals, ONG i institucions públiques/privades.
Experiència en projectes de cooperació internacional, desenvolupament, vinculats amb temàtica de gènere, diversitat i migració.

Especialitats: Gènere, Diversitat sexual, Comunicació per al desenvolupament.