Comunitats Lingüístiques al País Valencià: Un procés latent de desplaçament i pugna de poder

Aquest article analitza com el territori influeix en els valors i les ideologies dels i les ciutadans/es valencians/es pel que fa a dues grans dimensions: feminisme i economia. Emprant com a base de l’anàlisi l’Enquesta de Valors de la Generalitat Valenciana (2017), hem formulat les següents hipòtesis: al món rural predominen visions tradicionalistes i menys tolerants de la diversitat sexual i de gènere, així com una ideologia amb postulats més comunitaristes, i al món urbà prevalen valors tolerants amb la diversitat sexual i d’acceptació de la igualtat entre gèneres, així com uns valors més capitalistes o liberals.

L’origen dels valencians

Quin és l’origen dels valencians? Què celebrem el 9 d’octubre els valencians i valencianes?

La Valentia, la Taifa de Balànsiya, el rei Jaume I, les institucions polítiques valencianes com la Generalitat i les Corts Valencianes, el Regne de València, la Corona d’Aragó, la Batalla d’Almansa i els Decrets de Nova Planta, el País Valencià, la batalla de València viscuda a la transició i la Comunitat Valenciana.

Conceptes, tots ells, que han conduït l’imaginari col·lectiu que tenim els valencians sobre nosaltres mateixos en diverses direccions.Veure més“L’origen dels valencians”