TFM – Vot dual a l’esquerra valenciana

El TFM del politòleg Guillem Gil Puig està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Gil, G (2022). Vot dual a l’esquerra valenciana [TFM]. UOC. Repositori de La Comarca Científica.


TFM Vot dual esquerra valenciana

Busques algun altre TFG o TFM de ciències socials que analitze les comarques valencianes?

Generic filters

Resum del TFM de Ciència Política de Guillem Gil Puig

El present estudi tracta d’elaborar una primera anàlisi sobre el comportament electoral dual a l’esquerra valenciana des de l’any 2011 fins al 2019. Per a dur-lo a terme, s’ha emprat principalment una metodologia quantitativa amb l’anàlisi de dades d’enquestes del CIS, així com una revisió bibliogràfica de l’evolució política i electoral dels partits de l’esquerra valenciana. Estes tècniques d’investigació ens permeten tindre una imatge sobre les dinàmiques electorals a l’esquerra valenciana i les seues implicacions.

El vot dual entre l’arena autonòmica i l’estatal

El treball tracta d’esbrinar com es produeix el vot dual o diferenciat entre l’arena autonòmica i l’estatal, amb quina intensitat es dona i quines són les raons ideològiques o sociològiques que poden amagar-se darrere. Tanmateix, cal tindre en compte l’escassetat de dades amb les quals s’ha dut a terme la investigació i agafar els resultats com una primera aproximació a un fenomen electoral singular al País Valencià en comparació als territoris no històrics de l’Estat.

Els fenòmens de vot dual o split ticket voting han anat esdevenint cada vegada més al nostre panorama polític amb l’arribada del multipartidisme i el desenvolupament polític i institucional de les autonomies. El desenvolupament d’un sistema polític propi i diferenciat a l’Estat Espanyol necessita fenòmens polítics i electorals diferenciats.

El sistema polític valencià, després d’anys sense cap partit d’àmbit no estatal amb la desaparició d’Unió Valenciana, ha desenvolupat un nou actor, la coalició Compromís. Este nou actor ha provocat un canvi en els alineaments dels votants dels partits de l’esquerra al País Valencià, promovent el vot diferenciat de part de l’electorat. El principal transvasament de vot que s’analitza al treball és aquell que es produeix entre l’electorat de Compromís a les eleccions autonòmiques i el de PSOE i Podem a les eleccions generals.

Eleccions municipals, autonòmiques i estatals del 2023

Actualment, ens trobem en un context polític on l’esquerra es troba en recomposició amb els canvis de lideratges a Unides Podem i l’auge dels partits polítics de l’anomenada alterespanya. Per això, és objectiu d’este treball aprofundir en un dels fenòmens electorals que es donen a escala regional i que poden alterar el tauler polític de l’esquerra valenciana i estatal.


TFG Congruència o dissimilitud de vot al Congrés i Senat en la circumscripció d’Alacant en eleccions generals consecutives

El TFG del politòleg Rodolfo Agustín Coloma Miñana està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Ciència Política Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Coloma, R (2021). Congruencia o disimilitud de voto al Congreso y Senado en la circunscripción de Alicante en elecciones generales consecutivas [TFG]. UNED. Repositori de La Comarca Científica.

Rodolfo Agustín Coloma Miñana

Resum del TFG de Ciència Política de Rodolfo Agustín Coloma Miñana

En realitzar una xicoteta anàlisi exploratòria del vot al Senat en relació amb el Congrés es pot veure que existeixen certs patrons d’agrupació de vots en la primera, segona o tercera opció de vot, però també uns comportaments diferenciats que podrien ser explicats a l’empara de diverses teories, tant l’escissió de vot, el vot dual, i en algunes eleccions un comportament que pot ser considerat com a vot estratègic, aquell vot racional i conscient que es fa per a maximitzar objectius polítics, amb la dificultat de la seua demostració empírica.

Candidatures d’Alacant al Congrés i al Senat

La recerca revisa el vot de candidatures en el Congrés i al Senat dels mateixos partits polítics analitzant la seua dissimilitud en la circumscripció d’Alacant concentrant-se en les eleccions generals celebrades amb una menor distància temporal, sis mesos, Novembre 2019 (G19N) i Abril 2019 (G19A), així com Juny 2016 (G16) i Desembre 2015 (G15), i un any i nou mesos 1977 (G77) i 1979 (G79).