L’origen de les Falles | Història i sociologia de la tradició

Quin és l’origen de les Falles? El sociòleg Émile Durkheim deia que no pot existir cap societat que no senta la necessitat de conservar i reafirmar els sentiments i les idees col·lectives que la doten d’unitat i personalitat, i que açò només es podia aconseguir a través de reunions, assemblees i congregacions on les persones reafirmen en comú estos sentiments comuns. 

Veure més“L’origen de les Falles | Història i sociologia de la tradició”

Quin és l’origen de les Falles? El sociòleg Émile Durkheim deia que no pot existir cap societat que no senta la necessitat de conservar i reafirmar els sentiments i les idees col·lectives que la doten d’unitat i personalitat, i que açò només es podia aconseguir a través de reunions, assemblees i congregacions on les persones reafirmen en comú estos sentiments comuns. 

Veure més“L’origen de les Falles | Història i sociologia de la tradició”

El poder de l’Església catòlica

El poder de l’Església es veu reflectit en molts àmbits socials, econòmics i polítics. Però també amb el nombre de fidels. L’església catòlica és la més nombrosa del món amb més de 1.300 milions de seguidors, al voltant del 18% de la població mundial.

Veure més“El poder de l’Església catòlica”

El poder de l’Església es veu reflectit en molts àmbits socials, econòmics i polítics. Però també amb el nombre de fidels. L’església catòlica és la més nombrosa del món amb més de 1.300 milions de seguidors, al voltant del 18% de la població mundial.

Veure més“El poder de l’Església catòlica”