Categoria: <span>TFM</span>

TFM La qüestió social a la provincia de València a partir del qüestionari de la Comissió de Reformes Socials (1883-1891)

El TFM d’història del riberenc Raul Añó està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM d’Història Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autor i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

Añó, R (2018). La qüestió social a la provincia de València a partir del qüestionari de la Comissió de Reformes Socials (1883-1891) [TFM]. Universitat de Barcelona. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFM d’Història de Raul Añó

El TFM d’història de Raul Añó es centra en el segle XIX. La irrupció del liberalisme i del capitalisme van ocasionar un gran creixement econòmic, però també una gran desigualtat i un conjunt de problemàtiques socials. A principis de segle, però, l’ortodòxia liberal impedia que els governs intervingueren en assumptes econòmics i socials. Només a final de segle, els governs liberals es van plantejar intervenir d’alguna manera per pal·liar els problemes socials i el primer pas va ser examinar quines eren les problemàtiques més importants. Este treball analitza l’estudi per part dels governs liberals de les problemàtiques socials a les comarques de la província de València.

El nou ordre social i les noves problemàtiques

Una d’estes problemàtiques, tal vegada la més important, és l’anomenada qüestió social. L’Antic Règim tenia greus defectes, especialment en l’àmbit econòmic, però havia teixit una xarxa densa de solidaritats i col·laboracions recíproques (com els gremis) que els revolucionaris liberals havien destruït en la seua tasca d’alliberar l’individu de les reminiscències feudals. L’Estat d’Antic Règim limitava la competència, regulava preus i recorria a nombrosos mecanismes per a compensar les deficiències socials i mantenir controlada la població. Els liberals, per contra, atribuïen a esta intervenció gran part dels mals de l’economia. Per tant, només arribar al poder es va procedir a proclamar i defensar la no intervenció de l’Estat i la lliure competència.

El resultat, però, no va ser tan exitós com es preveia en els escrits del liberalisme més positiu, com per exemple Adam Smith. Sinó que, a mesura que avançava la industrialització i s’afermava el lliure mercat, augmentava una nova problemàtica: la qüestió social. En resum, este desafiament fa referència a l’existència d’una gran part de la població que, a pesar de treballar, no pot eixir de la pobresa. Al mateix temps, la qüestió social és en gran part fruït de la contradicció entre la diferent evolució de les rendes del capital i del treball, així com de la diferent força dels treballadors front als patrons.

Consens entorn de la qüestió social

La qüestió social avançà i guanyà en complexitat a mesura que avançava el segle, en paral·lel a la industrialització europea. D’esta manera, a finals del segle XIX, en el darrer terç, el conjunt dels països europeus s’adonaren de la necessitat d’intervenir en esta problemàtica d’alguna manera. En este sentit, sectors diferents del liberalisme (catòlics, liberals conservadors i progressistes…) i forces obreres (com el socialisme) anaren entenent que era necessari intervenir en la societat i l’economia per a poder fer front a una confrontació social creixent que amenaçava l’existència mateixa de la societat.

TFM El dret a la ciutat com a paradigma i la seua aplicació al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de València

El TFM de sociologia de la valenciana Ana de Sousa està obert i pot descarregar-se gràcies al repositori de TFG i TFM de Sociologia Valenciana.

⚠ Recorda citar l’autora i el nostre repositori si l’utilitzes en les teues investigacions!

De Sousa, A (2019). El derecho a la ciudad como paradigma y su aplicación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València [TFM]. Universitat de València. Repositori de La Comarca Científica.

Resum del TFM de sociologia d’Ana de Sousa

El present TFM de sociologia presenta una anàlisi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València i ho fa amb l’objectiu de valorar a quin nivell este aconsegueix incorporar els conceptes i criteris que trobem baix el paradigma del dret a la ciutat.

El dret a la ciutat i drets humans

Per tal de desenvolupar l’anàlisi, el treball comença justificant, primer que tot, la importància d’entendre, desenvolupar i assentar el concepte de dret a la ciutat. En este sentit, i amb l’objectiu de reivindicar la importància d’este concepte com a marc de referència sobre el que pensar els drets humans en la ciutat, en el primer capítol del treball trobarem una anàlisi on s’estudia la relació que existeix entre les ciutats, en quant escenari principal i majoritari on es desenvolupa la vida humana en l’actualitat, i el nivell de compliment/incompliment dels drets humans en estes.

Una vegada que ha quedat justificada la necessitat de treballar pel desenvolupament d’un paradigma com el de dret a la ciutat que possibilite l’aplicació pràctica dels drets humans en entorns específics com són els grans assentaments humans, en el segon capítol es desenvoluparan dues tasques. En primer lloc, es presenta una revisió de les idees que els i les principals autores de la temàtica han vingut aportant als darrers anys a esta construcció conceptual del dret a la ciutat.

En segon lloc, serà gràcies a esta revisió bibliogràfica prèvia, i als principis que d’esta s’extrauran, que es presentarà una proposta que tracta de ser una mena de ferramenta de control, test d’estrès, pensada per a poder ser aplicada en l’anàlisi de polítiques o plans concrets per tal de poder valorar l’adequació d’este pla o política analitzada als principis fonamentals del dret a la ciutat. En este segon capítol, es prestarà especial atenció al risc de perdre la capacitat transformadora del paradigma de dret a la ciutat en el cas de que este paradigma començara a buidar-se de contingut, o a ser malinterpretat per tal de convertir-lo en una ferramenta al servei de interessos llunyans a la defensa i promoció dels drets humans.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València

Per últim, i una vegada que ha sigut construït el marc de referència conceptual del paradigma de dret a la ciutat, en el tercer i últim capítol s’analitzarà, aplicant esta mena de ferramenta de control proposada en l’anterior capítol, el nivell de presència real dels principis que conformen el paradigma del dret a la ciutat en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València.

Utilitzem cookies per a assegurar que et donem la millor experiència en la nostra web. Si continues fent ús d’este lloc, assumirem que estàs d’acord amb això.  Sabes més